Vybrané publikace členů institutu

rok 2018

DIFFERENCES IN MOTIVATION OF FOOD FESTIVALS VISITORS – A VIEW FROM THE CZECH REPUBLIC

KRAJÍČKOVÁ, Aneta a Martin ŠAUER. DIFFERENCES IN MOTIVATION OF FOOD FESTIVALS VISITORS – A VIEW FROM THE CZECH REPUBLIC. Geographica Pannonica, Serbia: University of Novi Sad, 2018, roč. 22, č. 3, s. 189-200. ISSN 0354-8724. doi:10.5937/22-17050.

Resident's preferences for urban brownfield revitalization: Insights from two Czech cities

NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Paul C. NATHANAIL, Kamila TUREČKOVÁ a Andrea HOLEŠINSKÁ. Resident's preferences for urban brownfield revitalization: Insights from two Czech cities. Land Use Policy, Elsevier Limited, 2018, roč. 76, July 2018, s. 224-234. ISSN 0264-8377. doi:10.1016/j.landusepol.2018.05.013.

Economic transition and tourisim development - mass tourism in Prague

HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Economic transition and tourisim development - mass tourism in Prague. In Klímová, V., Žítek, V.. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 501-507, 7 s. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-65.

Příležitosti a bariéry spolupráce aktérů cestovního ruchu v mikroregionu Olomoucko

BECKERTOVÁ, Eliška a Markéta BOBKOVÁ. Příležitosti a bariéry spolupráce aktérů cestovního ruchu v mikroregionu Olomoucko. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 514-521, 8 s. ISBN 978-80-210-8970-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-67.

Fungování politiky cestovního ruchu z pohledu malých a středních podniků

REPÍK, Ondřej. Fungování politiky cestovního ruchu z pohledu malých a středních podniků. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 536-540, 5 s. ISBN 978-80-210-8970-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-70.

Marketingová strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje

ŠAUER, Martin a Ondřej REPÍK. Marketingová strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje. Brno: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o., 2018. 117 s.

Analýza aktérů cestovního ruchu v destinaci

HOLEŠINSKÁ, Andrea. Analýza aktérů cestovního ruchu v destinaci. Brno, 2018. 10 s. doi:10.13140/RG.2.2.17541.86248.

rok 2017

Quantitative Analysis of Tourism Potential in the Czech Republic

Jiří VYSTOUPIL, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK

VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Quantitative Analysis of Tourism Potential in the Czech Republic. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1085-1098. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201765031085.

Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic

Jiří VYSTOUPIL, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ

VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ. Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. In Czech Journal of Tourism, Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 5-19. ISSN 1805-3580.

Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension

Markéta BOBKOVÁ a Andrea HOLEŠINSKÁ

BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension. In Geographia Technica, Cluj University Press, 2017, roč. 12, č. 2, s. 10-19. ISSN 2065-4421. doi:10.21163/GT_2017.122.02.

Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru

Markéta BOBKOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ

BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. Studia turistica, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17. ISSN 1804-252X.

Mock practice or how to develop managerial competencies in students of Regional Development and Tourism at Masaryk University

Andrea HOLEŠINSKÁ

HOLEŠINSKÁ, Andrea. Mock practice or how to develop managerial competencies in students of Regional Development and Tourism at Masaryk University. Czech Journal of Tourism, Masarykova univerzita, 2017, roč. 6, č. 1, s. 72-73. ISSN 1805-3580.

Role malých a středních podniků v marketingových aktivitách destinac

Martin ŠAUER

ŠAUER, Martin. Role malých a středních podniků v marketingových aktivitách destinace. In Klímová, V.; Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 674-682, 9 s. ISBN 978-80-210-8587-9.

Malé a střední podnikání v cestovním ruchu a jeho veřejná podpora

Ondřej REPÍK

REPÍK, Ondřej. Malé a střední podnikání v cestovním ruchu a jeho veřejná podpora. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 690-700, 977 s. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-90.

Nadčasové rozjímání nad dvěma významnými atlasy vytvořenými v Brně

Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL

VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Nadčasové rozjímání nad dvěma významnými atlasy vytvořenými v Brně. In V. Žítek, V. Klímová. Sborník příspěvků z XX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno, ESF MU: Masarykova univerzita, 2017. s. 966-973, 8 s. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-127.

Analýza spolupráce v cestovním ruchu z pohledu síťových charakteristik

Markéta BOBKOVÁ

BOBKOVÁ, Markéta. Analýza spolupráce v cestovním ruchu z pohledu síťových charakteristik. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 660-666, 7 s. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-86.

Příčiny uspořádání síťových struktur v socioekonomickém kontextu

Markéta BOBKOVÁ a Kamila POLEDNÍKOVÁ

BOBKOVÁ, Markéta a Kamila POLEDNÍKOVÁ. Příčiny uspořádání síťových struktur v socioekonomickém kontextu. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.. 8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 5-14, 10 s. ISBN 978-80-210-8845-0.

The function of DMO in terms of the Czech environment: A case study of Prague

Markéta BOBKOVÁ a Zuzana ČERNÍKOVÁ

BOBKOVÁ, Markéta a Zuzana ČERNÍKOVÁ. The function of DMO in terms of the Czech environment: A case study of Prague. In Book of extended abstracts. Portugal: Association for Tourism and Leisure Education and Research (ATLAS), 2017. s. 4-6, 3 s. ISBN 978-90-75775-94-5.

Tourism and rural area in Czech republic

Svatava NUNVÁŘOVÁ a Andrea HOLEŠINSKÁ

NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism and rural area in Czech republic. In Klímová, V., Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 794-801, 8 s. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-104.

Identifikace úkolů a aktivit CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků JMK

Martin ŠAUER

ŠAUER, Martin. Identifikace úkolů a aktivit CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků JMK. Brno: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o., 2017. 26 s. Výsledek byl financován v rámci jiných veřejných zdrojů.

Výzkum podmínek rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko

Martin ŠAUER

ŠAUER, Martin. Výzkum podmínek rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko. Mikulov: Mikulovsko - destinační společnost, 2017. 35 s. Výsledek byl financován v rámci jiných veřejných zdrojů.

Geography of Tourism in the Czech Republic

Jiří VYSTOUPIL a Martin ŠAUER

VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Geography of Tourism in the Czech Republic. In Widawaski, K.; Wyrzykowski, J. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. Wroclaw: Springer International Publishing, 2017. s. 149-188, 40 s., Second edtion. ISBN 9783319422039. doi:10.1007/978-3-319-42205-3.

Numbers of visitors at cultural sites in the Czech Republic

Martin ŠAUER a Jiří VYSTOUPIL

ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Numbers of visitors at cultural sites in the Czech Republic. In Wyrzykowski, J.; Marak, J.; Toczek-Werner, S.. Cultural tourism product of cities, towns and regions, theoretical framework and european examples. Wroclaw: University of business in Wroclaw, 2017. s. 181-191, 11 s. Tourism role in the regional economy, vol. 6. ISBN 978-83-937018-8-9.

Městský cestovní ruch v České republice – geografická analýza

Jiří VYSTOUPIL a Martin Šauer

VYSTOUPIL, Jiří a Martin Šauer. Městský cestovní ruch v České republice – geografická analýza. In KOTÍKOVÁ, H. (ed.). Aktuální témata cestovního ruchu 1: Městský cestovní ruch. Praha: Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu, 2017.

rok 2016

Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska

Jiří VYSTOUPIL, Anton KASAGRANDA a Martin ŠAUER

VYSTOUPIL, Jiří, Anton KASAGRANDA a Martin ŠAUER. Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska. Geografický časopis, Bratislava: Geografický ústav SAV, 2016, roč. 68/2016, č. 2, s. 171-192. ISSN 0016-7193.

Urban tourism in Slovakia-its quantification, spatial differentiation and typification

Anton KASAGRANDA, Eva RAJČÁKOVÁ a Jiří VYSTOUPIL

KASAGRANDA, Anton, Eva RAJČÁKOVÁ a Jiří VYSTOUPIL. Urban tourism in Slovakia-its quantification, spatial differentiation and typification. Geographica Pannonica, 2016, roč. 20/2016, č. 2, s. 105-113.

Podpora cestovního ruchu z ROP Jihovýchod v letech 2007-2015

Jiří VYSTOUPIL a Richard VESELÝ

VYSTOUPIL, Jiří a Richard VESELÝ. Podpora cestovního ruchu z ROP Jihovýchod v letech 2007-2015. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 946-953, 8 s. ISBN 978-80-210-8273-1.

Druhá největší města V4 jako destinace cestovního ruchu - pohled studentů vybraných brněnských vysokých škol

Martin ŠAUER

ŠAUER, Martin. Druhá největší města V4 jako destinace cestovního ruchu - pohled studentů vybraných brněnských vysokých škol. In Klímová, V.; Žítek, V.. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 977-983, 7 s. ISBN 978-80-210-8272-4.

K problematice vzdělávání v cestovním ruchu v České republice

Ondřej REPÍK

REPÍK, Ondřej. K problematice vzdělávání v cestovním ruchu v České republice. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Čejkovice 15.-17.6.2016). Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 1109-1118, 1147 s. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-143.

Network structures and their impact on destination competitiveness – a case study of Vsacko (Czech Republic)

Markéta BOBKOVÁ

BOBKOVÁ, Markéta. Network structures and their impact on destination competitiveness – a case study of Vsacko (Czech Republic). In Sustainability of Rural Areas in Practice. Conference Proceedings from International Scientific Conference. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. s. 123-132, 529 s. ISBN 978-80-552-1574-7.

Využití teorie her v konceptu destination governance

Markéta BOBKOVÁ

BOBKOVÁ, Markéta. Využití teorie her v konceptu destination governance. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 962-968, 7 s. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-124.

Význam síťování pro inovační politiku

Markéta BOBKOVÁ a Šárka FRÁNKOVÁ

BOBKOVÁ, Markéta a Šárka FRÁNKOVÁ. Význam síťování pro inovační politiku. In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 77-89, 13 s. ISBN 978-80-7509-459-9.

Zpracování dílčích podkladů Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti

Jiří VYSTOUPIL, Martin ŠAUER, Josef ABRHÁM a Libor LNĚNIČKA

VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Josef ABRHÁM a Libor LNĚNIČKA. Zpracování dílčích podkladů Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti. Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016. 40 s.

Numbers of visitors at cultural sites in the Czech Republic

Martin ŠAUER a Jiří VYSTOUPIL

ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Numbers of visitors at cultural sites in the Czech Republic. In Wyrzykowski, J.; Marak, J.; Toczek-Werner, S.. Cultural tourism product of cities, towns and regions, theoretical framework and european examples. Wroclaw: University of business in Wroclaw, 2017. s. 181-191, 11 s. Tourism role in the regional economy, vol. 6. ISBN 978-83-937018-8-9.

Geography of Tourism in the Czech Republic

Jiří VYSTOUPIL a Martin ŠAUER

VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Geography of Tourism in the Czech Republic. In Widawaski, K.; Wyrzykowski, J. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. Wroclaw: Springer International Publishing, 2017. s. 149-188, 40 s., Second edtion. ISBN 9783319422039.

Socio-cultural aspects of cooperation in a tourist destination

Andrea HOLEŠINSKÁ, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ

HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ. Socio-cultural aspects of cooperation in a tourist destination. In ATLAS Annual Conference 2016. 2016.

Role DMO v destinačním marketingu: současnost a budoucnost

Martin ŠAUER

ŠAUER, Martin. Role DMO v destinačním marketingu: současnost a budoucnost. Mezinárodní konference s názvem Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií konané 29. září 2016 v Banské Bystrici.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info