Výzkumný tým

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

ředitel Institutu cestovního ruchu INCERU

e‑mail:

Ing. Martin Šauer, Ph.D.

zástupce ředitele Institutu cestovního ruchu INCERU

e‑mail:

Ing. Ondřej Repík

manažer Institutu cestovního ruchu INCERU

e‑mail:

Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

odborně-výzkumný pracovník

e‑mail:

Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

odborně-výzkumný pracovník

e‑mail:

Další kontaktní informace