Výzkumný program

Tematicky je výzkumný program Institutu cestovního ruchu tvořen čtyřmi základními problémovými okruhy:

  • geografické problémy cestovního ruchu (kvantifikační analýzy potenciálu cestovního ruchu, geografie cestovního ruchu zemí světa, analýzy a hodnocení nových trendů v turistické poptávce obyvatelstva, sociogeografické výzkumy druhého bydlení);
  • ekonomické problémy a aspekty cestovního ruchu (faktory konkurenceschopnosti destinací cestovního ruchu, ekonomické přínosy cestovního ruchu pro regionální a lokální ekonomiku, role malých a středních podnikatelů cestovního ruchu v místní a regionální ekonomice, inovační procesy v destinacích cestovního ruchu, měření a hodnocení socioekonomických dopadů cestovního ruchu);
  • management cestovního ruchu (výzkum v oblasti řízení destinace., konkurenceschopnosti destinací, udržitelnosti destinace);
  • konferenční, publikační a popularizační aktivity (časopis Czech Journal of Tourism).
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info